Импулс Палас, гр. Видин

дискотечно осветление и LED екран
LED екран P10

416 x 224 cm

ФАСАДА

RGB осветители

Градинско осветление

RGB осветители

Дискотечно осветление

Динамично осветление