Provocateur Club, гр. София

дискотечно осветление
LED екран P4

384 x 179.2 cm

Стени, барове, стъпала

Динамично осветление