Строителни войски, гр. София

LED екран за работа на открито

LED екран P4

204.8 х 115.2 cm