GALAXY Live Club

дискотечно осветление
LED екран P10

512 x 218 cm

ФАСАДА

Динамично осветление

LED екрани P6

5 броя 422.4 х 38.4 cm

Стени, стъпала, барове, маси...

Динамично осветление