Реклама Плюс, гр. Видин II

LED екран рекламен билборд
LED екран P10

256 x 160 cm