Реклама Плюс, гр. Видин

LED екран рекламен билборд
LED екран P10

224 x 144 cm