LED екрани Р3 в OR ROUGE, гр. Банско

Огънати LED екрани P3

768 x 240 cm