Grand Macao, гр. София

ефектно осветление
LED екран P13.33

704 x 32 cm

Рекламни букви и фасада

Динамично осветление