Flash Club, гр. Банско

LED рекламен билборд
LED екран Р10

384 x 192 cm