и

Ресторант Щастливеца, гр. София, бул. Витоша

Комбинация от LED екрани P4 с общо управление

LED екран P4

800x64cm