Информация

Производители

Няма производител

Снабдители

  • Fashion Supplier

Преди да закупите LED екран:

На открито или на закрито?
Съществуват основно два типа екрани: за работа на открито и на закрито.
Те се различават по конструктивното изпълнение, степента на прахо- и влагозащита и типа на използваните светодиоди.

Яркостта на екрана cd/m2
Като правило, яркостта на екраните за работа на закрито трябва да бъде не повече от 1100-2000 cd/m2, за екраните на открито - от 3500cd/m2 (при липса на директна слънчева светлина) до 5000cd/m2 и повече (при работа на директна слънчева светлина).
Типът на информацията, която ще визуализирате на екрана, е важна, за да можем да ви предложим най-подходящата система за неговото управление.
Виж Системи за управление.

Пикселно отстояние - това е разстоянието в мм между центровете на всеки два съседни пиксела или група светодиоди.
Колкото по-малко е пикселното отстояние, толкова по-нагъсто са пикселите и толкова по-отблизо може да се наблюдава екранът. Пикселното отстояние е прието да се означава с латинската буква "Р" +хх, където хх е отстоянието в мм. Например, P3, P4, P6, Р10 …. P25.

При наблюдение на пикселите отблизо RGB светодиодите (червен, зелен и син) се виждат като отделни точки. Разстоянието от светодиодния екран, където се наблюдава смесването на трите основни цвята в един, е известно като разстояние на смесване на цветовете.

Способността за по-добро смесване на цветовете позволява изображенията да са по-ясни и отчетливи отблизо и е от особено важно значение при избор на екран за работа на закрито.

За екраните на открито със светодиоди DIP, разстоянието, при което се наблюдава смесване на цветовете се изчислява по формулата: отстояние между пикселите * 500.
Например, за видео екран с пикселно отстояние 10мм, смесването на цветовете се наблюдава: 10 мм * 500 = 5000 мм = 5м.

За екраните на закрито с SMD светодиоти (три светодиода в един корпус), коефициентът е 250, тъй като светодиодите са доста по-нагъсто разположени. При екрани с пикселно отстояние 10мм това разстояние е 2.5м.
Но не бъркайте това разстояние с минималното разстояние за отчетливо наблюдение на екраните.

Минимално разстояние за наблюдение

То се изчислява по следния начин:
Пикселното отстояние се умножава с коефициент 750~1000. При това разстояние се наблюдава гладко изображение. При по-близко разстояние се появява ефект на "разпадане" на изображението на отделни точки (пиксели).
Например, при видео екран с пикселно отстояние 10мм, това разстояние е равно на: 10 мм * 750 = 7.5м или 10м * 1000 = 10м, т.е. между 7.5м и 10м.

Максималното разстояние за наблюдение

Обикновено то се равнява на 20 до 30 пъти височината на екрана.
Например, при височина на екрана 2.4м, максималното разстояние за наблюдение е:
30 * 2.4 = 72м.

Системите за управление основно се разделят на:
* Асинхронна система /офлайн/;
* Синхронна система или още наричана в реално време.

Асинхронните системи за управление се използват в случаите, когато информацията на екрана не се обновява в реално време. Управлението се осъществява жично (RS-232 /обикновено се използва конвертор RS-232/USB/,Ethernet) или безжично (USB флаш памет, SD карта памет, Wi-Fi).
Приложение: Екрани тип "Течаща информация", информационни екрани, промоции и т.н.

Синхронните системи за управление позволяват информацията на екрана да се променя в реално време. Управлението се осъществява жично (Ethernet: до 100м с кабел и до 1000м с оптичен кабел).
Синхронните системи за управление позволяват директно изобразяване на видеото от камера. Като за целта е необходим и видео процесор.
Приложение: концерти, спортни събития, заведения.

Ако не намирате екран с размери и характеристики, които търсите, моля свържете се с консултант на посочените в уебсайта контакти.